บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเม้นท์ จำกัด

 

บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเมนท์ จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 24ปี มีความชำนานทางด้านการสำรวจทางธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ มีนักธรณีวิทยา และวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆ ที่สามารถดูแลและให้คำปรึกษา แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทน และจัดจำหน่าย อุปกรณ์สำรวจ, วิเคราะห์ และตรวจสอบ ทางด้านธรณีวิทยา ชั้นนำของโลก รวมถึงอุปกรณ์วิเคราะห์, ตรวจสอบ และออกแบบอัญมณี ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานสำคัญต่างๆในประเทศไทย